Shwan Dler Qaradaki

Shwan Dler Qaradaki er en norsk-kurdisk billedkunstner som bruker en rekke uttrykksformer i sitt arbeid. Qaradaki arbeider både med tegning, maleri, foto, installasjon og video. Qaradaki som er født og oppvokst i Suleimania i Kurdistan, og kom til Norge som flyktning i 1999. Hans vanskelige bakgrunn, og konfliktene mellom hans gamle og nye kultur går igjen i en rekke av hans verk. Andre temaer i Qaradakis  kunst er fordommer, muligheter og håp. Qaradaki startet sin kunstnerutdannelse før han måtte flykte til Norge, og er uteksaminert fra Kunstakademiet Sulaimani i Kurdistan i Irak i 1991. Da han ankom Norge fortsatte han sin utdannelse ved Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) og Kunsthøgskolen i Oslo. I 2009 fullførte Qaradaki en mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Politisk engasjement har alltid vært en naturlig del av Qaradakis liv og kunst. Han har gjennom en årrekke brukt sin scene og kunst til å skildre sin personlige erfaring etter 12 år i påvente av asyl. Qaradaki klarer på en realistisk og ærlig måte å skildre både øst og vest. Fra sitt elskede hjemland Kurdistan, som han var tvunget til å forlate bare tjue år gammel, til Norge der han nå har bodd nesten like lenge. De to verdenene kunne ikke være mer ulik, men Qaradaki forteller med sin verker en historie som på en følsom, kritisk og til tider abstrakt måte hvor mye de to landene og menneskene som bor der har til felles.

Karrieren

Siden han leverte sin masteroppgave ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2009, har Qaradaki befestet sin posisjon som en av Norges fremste politiske kunstnere. Qaradaki har flere ganger tatt til ordet for at politisk kunst har være tabu og undertrykt i mange år, selv i et moderne fritt land som Norge. Han har støpt sin karriere på å være uredd, og hans utstillinger har de siste årene skapt en oppstandelse og diskusjon innen det norske kunstmiljøet man ikke har sett siden Hans Kveling provoserte på slutten av 1970-tallet. Norge liker å tenke på seg selv som et flerkulturelt samfunn hvor det er plass til alle, og ingen skal føle at de ikke er en del av noe større, men Qaradakis kunst forteller ofte en annen, og for mange vond sannhet. En sannhet sett fra en asylsøkers øyne, en sannhet mange som kommer til Norge må leve med. Spørsmål rundt identitet, tilhørighet og flere filosofiske spørsmål om livet som ny borger i Norge. Qaradakis teknikker og uttrykksform varierer fra det klassiske med vakre akvareller, til tegninger og fotomontasjer. Hans tema er like ofte brutale og provoserende som de er abstrakte. Som forklaring på sine abstrakte verk har Qaradaki uttalt “Når man er oppvokst med en evig trussel om krig og kjemiske angrep, er det ikke alltid mulig å formidle tanker og identitet uten å ta til det abstrakte”.

Shwan Dler Qaradaki vant nylig nybegynnerprisen fra Norsk Kunstråd som en anerkjennelse for hans rørende historier fortalt gjennom ærlig og godt grunnet kunst av høy kvalitet. I 2014 ble han også tildelt Oslo Council Artists Prize for sitt arbeid med å synliggjøre situasjonen til Norges nyeste innbyggere. Qaradaki har de siste 5 årene holdt en rekke separatutstillinger i Norge, og har reist verden over med sitt videoprosjekt “Den kulturelle skolesekken”. Flere av hans siste verker er kjøp inn av en rekke offentlige institusjoner, blant annet Oslo kommune, Buskerud kommune, og Fundacion Pablo Atchugarry.

The salty kiss

Qaradaki har den senere tiden jobbet med et tredelt filmprosjekt som tar utgangspunkt i hans reise fra Kurdistan gjennom Iran og Europa i tiden etter at Saddam Hussein erklærte krig. Prosjektet er et samarbeid mellom Qaradaki og musiker Etwan Urradeke, som også rømte fra Kurdistan under krigen.